Phật giáo và đời sống

Dâng mẹ

Cúi xin mẹ bảo trọng thân Trải lòng con chút tri ân dâng Người ĐỨC BỔN A LAN NHÃ MÙA VU LAN Canh Dần

 
Bâng khuâng Thu lá rụng vàng

 

Vẳng chuông chùa báo Vu lan hội về
Chạnh lòng lữ khách xa quê

 

Lời ru buồn mãi nhớ về cố hương

 

 Mẹ già tóc bạc như sương

 

 Quặn lòng con bát cơm dâng vắng người.

 

Khói châu lan nhạt nhòa đẫm lệ

 

Dặm quan san vạn nẻo cách ngăn

 

Tím chiều thu đổ mưa rầm

 

Thắt lòng con khẽ âm thầm: Mẹ ơi

 

Mái tranh nghèo quạnh hiu sau trước

 

Vắng mẹ hiền nhẹ bước vào ra

 

Đâu còn giọng nói cha già

 

Dạy con cách giữ nếp nhà cho ngoan

 

Dạy con chớ sống dối gian

 

Giữ đói cho sạch rách cho thơm lòng

 

Nhạn chiều kêu vẳng ngàn thông

 

Gió hiu hiu lạnh mẹ trông con về

 

Nuốt đôi hàng lệ tái tê

 

Mẹ ơi con mãi nhớ về cội xưa

 

Thần hôn con thiếu chào thưa

 

Dãi dầu chẳng thể nắng mưa đỡ đần

 

Cúi xin mẹ bảo trọng thân

 

Trải lòng con chút tri ân dâng Người

 

                                              ĐỨC BỔN A LAN NHÃ MÙA VU LAN Canh Dần

                                                         Aovu Cohan