Phật giáo và đời sống

Giới thiệu một phương pháp hành trì đơn giản

Nhập từ quán:Thân này giả tạm vay mượn. Những gì hiện có đều vô thường, mọi đam mê đều là xúc cảm nhất thời nhưng sẽ tạo ra nghiệp quả, ràng buộc khổ đau
*3h30- Sáng dậy vệ sinh cá nhân, công phu dâng lễ cúng dàng Tam bảo và chư Thiên hộ pháp. Nhập từ quán:Thân này giả tạm vay mượn. Những gì hiện có đều vô thường, mọi đam mê đều là xúc cảm nhất thời nhưng sẽ tạo ra nghiệp quả, ràng buộc khổ đau. Để không bị duyên theo, ta chẳng khởi tìm kiếm cảm xúc của : Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân nhờ đó mà Ý không sinh và không phân biệt lấy bỏ tìm cầu mọi sở hữu tướng vật chất, để cho quy luật tự nhiên tùy duyên như hiện tại là không gian vắng lặng) Trì tụng lục minh sám pháp và trì quán.

*5h- Tập thể dục theo phương pháp Đạt Ma Dịch Cân kinh: Đứng thẳng chân mở bằng vai mặt hướng về phía đông, hai tay thả lỏng xuôi theo thân mình, từ từ đưa lên phía trước mặt trong tư thế bàn tay ngửa, khi qua khỏi trán thì buông thõng cho rơi xuống tự do trong tư thế bàn tay úp. Kết hợp thở mềm(không ép nắn hơi thở, tâm tưởng chú ý nơi đỉnh đầu điểm cách chân tóc giữa trán 1ngón tay trỏ thở tự nhiên hít vào thở ra hết khả năng của phổi) duy trì chế độ tập 15 phút và có thể mở nhạc chú hoặc nhạc nhẹ không lời.

* 6h30- ăn cháo trắng với muối hoặc tương, muối. nhớ là không dùng xì dầu đen, tiêu đen.

*7h30- Làm việc theo công việc hàng ngày (kể cả trong những ngày nghỉ đi du lịch thì cũng áp dụng nguyên tắc này)

*11h30- Tắt máy điện thoại liên lạc công cộng, ăn trưa và nghỉ ngơi ngồi thở mềm (không ép nắn hơi thở, tâm tưởng chú ý nơi đỉnh đầu điểm cách chân tóc giữa trán 1ngón tay trỏ thở tự nhiên hít vào thở ra hết khả năng của phổi) nếu mệt thì có thể nằm thở hoặc đi bộ tùy theo địa điểm thích hợp. không coi phim hay chơi điện tử. Ngủ ngắn khoảng 15phút)

*13h45- Bắt buộc Ngồi tiếp tục thở mềm 15phút rồi mới bật máy điện thoại làm việc theo công việc hàng ngày (kể cả trong những ngày nghỉ đi du lịch thì cũng áp dụng nguyên tắc này)

*17h45- Tiếp tục phương pháp thở mềm 15phút rồi sinh hoạt mọi nhu cầu tự nhiên của mỗi cá nhân

*21h45- Tập thể dục theo phương pháp Đạt Ma Dịch Cân kinh: Đứng thẳng chân mở bằng vai mặt hướng về phía đông, hai tay thả lỏng xuôi theo thân mình, từ từ đưa lên phía trước mặt trong tư thế bàn tay úp, khi qua khỏi trán thì buông thõng cho rơi xuống tự do trong tư thế bàn tay ngửa. Kết hợp thở mềm, duy trì chế độ tập 15 phút và có thể mở nhạc chú hoặc nhạc nhẹ không lời.

*22h- Đi ngủ

Chú tâm thường niệm Bồ Tát Quán Thế Âm và trì tụngTất đàn thành tựu:
Nammô A Va Lo Kite Va ra – Om ma ni Pad me Hum