Thủ Tục Hành Chánh

Về Việc Thành Lập Đơn Vị Phật Giáo Cơ Sở

   Vừa qua văn phòng BTS  đã nhận được hồ sơ của Ông Bùi Thanh Hương ở Xã Đăng Hà xin thành lập đơn vị Phật Giáo cơ sở, thể theo nguyện vọng bà con Xã Đăng Hà. Trình Tự- Thủ Tục: pháp nhân, pháp lý cũng như phương hướng thành lập.   Căn cứ […]