Văn học phật giáo

NGƯỢC DỐC

GN – Chiều đã xuống dần. Nắng không còn chói chang nữa. Trên chóp núi những đám mây trắng xốp đang lũ lượt bay về phía xa. Thịnh nhìn khung cảnh này biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng gợi lên trong anh nhiều cảm xúc.   1. Phía bên kia dốc là bản người Cor. […]

NHÀ SƯ VÀ CÔ LÁI ĐÒ

NHÀ SƯ VÀ CÔ LÁI ĐÒ   Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Sau hết đến nhà sư. Cô lái đò đòi tiền gấp đôi. Nhà sư ngạc nhiên hỏi vì sao? Cô lái mỉm cười: – Vì thầy nhìn em… Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ. Một hôm nhà […]

TĂNG KỲ VỰC

   Sư ở Thiên Trúc, lúc mới đến Giao Châu và Quảng Châu, người ta thấy có nhiều điều linh dị. Sư đến Lạc Dương, thấy các tỳ kheo ăn mặc hoa lệ bèn nói:  – Thật trái giới luật! Chẳng phải ý Phật! Sư xem các cung thất ở đế đô, liền nói:    – Đại khái giống cung trời […]

SA MÔN NHIẾP MA ĐẰNG

  TRÚC PHÁP LAN đến LẠC DƯƠNG    Các ông Thái Âm … đến nước Nguyệt Chi, một lãnh thổ gần Thiên Trúc, gặp hai Phạm tăng là Ma Đằng và Pháp Lan muốn dâng kinh tượng đến nước Trung Hoa, bèn cùng trở về phương Đông. Niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ mười (67 TL) đến Lạc Dương. Ma Đằng vào triều hiến kinh tượng. […]

Sống Trong Hiện Tại

  Phật hỏi đệ tử : – Cuộc sống người ta được bao nhiêu ? Các đệ tử thay nhau trả lời : – 80 năm – Sai. 70 năm – Còn sai. 60 năm – Sai. – Vậy người ta sống bao lâu? Phật mỉm cười đáp: – Đời người chỉ thuộc trong vòng hơi thở.  […]

Ngón tay chỉ mặt trăng

Sư Wu Jincang hỏi Lục Tổ Huệ Năng: – Con đọc kinh Đại Bát Niết Bàn bao năm rồi mà vẫn chưa hiểu. Xin tổ sư soi sáng cho. Lục Tổ Huệ Năng cầm quyển kinh đưa cho ni sư, nói: – Ta không đọc được chữ, con hãy đọc, ta sẽ giúp con hiểu. – Tổ không đọc chữ sao ngài hiểu thông […]

TỤNG KINH CỨU TOÀN THÀNH

   Triều Tấn, đất Bình Nguyên có ông Lưu Đô, làng của ông ở có hơn một nghìn nóc nhà đều phụng Phật pháp, thường cúng dường Tăng Ni. Gặp lúc xứ Bắc Lỗ có nhiều người trốn vào trong thành ông Lưu. Chúa xứ Bắc Lỗ giận lắm sắp sửa giết hết cả thành. […]

Quả báo của nghiệp

  Quả báo của nghiệp     GN – Con người có phải thọ lãnh nghiệp quả của tất cả nghiệp nhân trong quá khứ? Có phải gieo bao nhiêu hạt giống thì quả sẽ trổ bấy nhiêu? Thật sai lầm khi cho rằng con người phải nhận chịu tất cả nghiệp quả của những […]

Nghe tiếng chim kêu

Chim bay về núi tối rồi Đậu cây nó đậu đâu mồi nó ăn Ánh tà vương vấn tơ tằm Sương chiều tím Ướt đẫm cành phù dung Đưa tay bắt lấy hư không Buồn sao nói xiết mênh mông là buồn Kiếp người côi cút hoàng hôn Ta về thắp sáng cội nguồn trong […]

Bản dịch Minh Đạo Gia Huấn của Đoàn Trung Còn

Cha mẹ trung hậu thực thà, Siêng năng chăm chỉ mới là con ngoan. Thầy nghiêm giỏi lo toan thành nghiệp. Ba tình cảm của kiếp làm người Kính trọng như một chẳng lơi. Không cha không mẹ sao thời có ta.   1.  Người đời làm cả trăm nghề Văn học là nghề đứng […]