Văn học phật giáo

Nghe tiếng chim kêu

Chim bay về núi tối rồi

Đậu cây nó đậu đâu mồi nó ăn

Ánh tà vương vấn tơ tằm

Sương chiều tím

Ướt đẫm cành phù dung

Đưa tay bắt lấy hư không

Buồn sao nói xiết mênh mông là buồn

Kiếp người côi cút hoàng hôn

Ta về thắp sáng cội nguồn trong ta

Gọi rừng rừng trả lời ta

Trăm năm rồi cũng đóa hoa tặng đời.

                                        Aovu Cohan