Văn học phật giáo

Sống Trong Hiện Tại

 

Phật hỏi đệ tử :

– Cuộc sống người ta được bao nhiêu ?

Các đệ tử thay nhau trả lời :

– 80 năm – Sai. 70 năm – Còn sai. 60 năm – Sai.

– Vậy người ta sống bao lâu?

Phật mỉm cười đáp:

– Đời người chỉ thuộc trong vòng hơi thở. 

     ST Truyện Phật Giáo

      Tiểu Luận: Tăng sinh Thích Pháp Hào:  quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến , hiện tại là  phước báu.

   mỗi hơi thở, thở ra không hít vào, hít vào không thở ra thì chúng ta không thể hiện hữu được nửa trên cõi đời, ở đây Đức Phật muốn dạy hàng đệ tử, hãy biết quý trọng thời gian, hãy sống tốt với hiện tại, cố gắng giữ gìn phát huy những phẩm chất đang có. Không nghỉ về quá khứ, Những huy hoàng hay những chuyện đau buồn, không tốt hãy cho qua đi. Đừng mơ nghỉ về tương lai phía trước để rồi đánh mất đi các căn lành. hãy sống chính mình với hiện tại không làm hại người hại vật, hàng ngày giữ gìn giới luật, trao dồi nội điển.

      Tỳ kheo: Thích Pháp Hào