Phật giáo và đời sống

Hạt cát

Tự hỏi mình: Ta bằng hạt cát chưa?

 

Có một chiều bên bờ cát quê hương,

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn hạt cát. 

Trước sóng biển nắng mưa gió táp . 

Cát âm thầm không cử động nói năng,

Mà nhẫn nại làm chắc thềm lục địa.

Tôi chợt thấy mình quá mong manh nhỏ bé.

Tự hỏi mình: Ta bằng hạt cát chưa?

Chưa!

Aovu Cohan