Đức Bổn A Lan Nhã, Phật giáo và đời sống, Tin tức & Sự kiện

Tăng Chúng Đức Bổn A Lan Nhã Khánh Tuế Tôn Sư

Ân Giáo Dưỡng Một Đời Nên Huệ Mạng

Nghĩa Tôn Sư Muôn Kiếp Khó Đáp Đền.

     Tinh thần tôn sư trọng đao tự bao giờ đã thấm sâu vào nếp sống, cách nghĩ của người dân Việt chúng ta.

     Sáng ngày 03.01. năm Giáp Thìn. Tăng – Ni tứ chúng đạo tràng tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã vân tập về tịnh thất Huyền Trang, Phường Linh Trung,Tp Thủ Đức, mừng khánh tuế Trưởng Lão HT viện chủ.

     Đối trước tôn dung của Đức Hòa thượng viện chủ, Đ.Đ Thích Minh Trí thay mặt chư tăng tác bạch với lòng khát ngưỡng và tôn kính, đảnh lễ, vấn an sức khỏe, khánh tuế Đức Hòa thượng. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho Ngài thọ tuế tăng quan, pháp hỷ sung mãn, ngỏ hầu làm điểm tựa tâm linh cho hàng hậu học.

     Cũng trong chiều cùng ngày toàn thể tứ chúng quy tụ và đảnh lễ ân sư tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã thôn 3, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng.

     Đạo từ, Thượng Toạ viện chủ niệm ân và tán thán nghĩa cử cao đẹp của môn đồ tứ chúng thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của người con Phật với lòng tri ân và báo ân. Nhân đây TT viện chủ gủi lời chúc sức khoẻ, khuyến tấn đại chúng trên bước đường tu học, trau dồi Giới – Định – Tuệ, thành tựu về hình thức lẫn bản thể giải thoát, Giác ngộ. Nguyện muôn đời đều là pháp lữ đại thừa để chung lo Phật pháp đến khi thành tựu đạo quả vô thượng Bồ đề.

một số hình ảnh ghi nhận.

Tin,Ảnh TK Đức Thành Ban TT-TT tỉnh