Phật giáo và đời sống

Dạ quên rồi ạ (Chuyện lão ăn mày)

Lũ trẻ thì tinh nghịch đặt cho lão cái tên là ông Quên Rồi Ạ. Lão thích cái tên lũ trẻ gọi lão lắm,….

Một lão ăn mày lang thang suốt ngày đầu đường xó chợ, cũng có ngày lão kiếm được kha khá nhưng không vì thế mà lão vội tìm chỗ ngả lưng hôm nào cũng tối mịt mới về cái gầm cầu thang của lão. Có khi ai đó hỏi lão: “ Sao không về nghỉ sớm một chút thì lão chỉ “dạ dạ” rồi lại lủi thủi đi tiếp. Một hôm lão đi xin ngang cổng chùa lão chợt nghĩ:mình mấy mươi năm đi xin ăn của đàn na tín thí hôm nay mình phải phát tâm cúng dường cho có chút phước”. Thầm nhĩ thế rồi lão vào chùa lễ Bụt lâm râm một lúc lão bước ra, chợt có người thấy lão ăn mày mới hỏi lão: Hồi nãy ông lễ Bụt ông xin Bụt điều gì đấy? Lão đáp: “Dạ quên rồi ạ” Lão chào người nọ rồi đi. ra tới cổng chùa lão gặp được một vị Tu sĩ đang ngồi lần chuỗi lâm râm, lão bước lại xá vị Tu sĩ rồi hai tay dâng cúng dàng vị Tu sĩ một gói quà nhỏ. Vị thầy cảm ơn và chúc phúc cho lão, lão mừng lắm mặt mày hớn hở chào thầy rồi đi.

lao an may
Lão ăn mày vừa đi vừa mủm mỉm cười như có điều gì vui lắm, được vài bước lão gặp lại người khách vào chùa lúc trước vị này lại hỏi lão: Ông vừa cúng dàng thầy vật gì đó ? lão đáp: Dạ quên rồi ạ…

Hình như già rồi thành ra lẩm cẩm, lão quên cả tuổi tác của mình ai hỏi về cuộc đời lão thì hoặc: Dạ quên rồi ạ hoặc lão lại kể một câu chuyện gì đó về cái thời nảo thời nào mà chẳng ai biết, riết rồi thành quen. Chỉ có lũ trẻ trong khu thì hay xúm xít lại gần lão mỗi khi có dịp để nghe lão kể truyện cổ tích, mà cũng chả biết có phải truyện cổ tích hay không nữa cơ vì truyện lão kể thì đủ thứ lan man trên trời dưới đất, có câu truyện lão kể mà người nghe cứ tưởng lão đang nói về chính cuộc đời họ nếu có giật mình hỏi xem lão nghe hay thấy ở đâu thì lão lại: Dạ quên rồi ạ. Cái câu “Dạ quên rồi ạ” hình như là câu cửa miệng của lão, đến tên lão là gì lão cũng không nhớ nữa thành thử mọi người chỉ quen gọi lão là lão ăn mày, còn lũ trẻ thì tinh nghịch đặt cho lão cái tên là ông Quên Rồi Ạ. Lão thích cái tên lũ trẻ gọi lão lắm,…