Phật giáo và đời sống

Còng già

Ta là con còng già Lên non cao bỏ tổ

Ta là con còng già

Lên non cao bỏ tổ

Hóa thân làm lau cỏ

Cho rừng thêm xanh tươi

Trời đã ngả chiều rồi

Có ai không già nhỉ

Mọi lo toan vất vả

Chỉ là mộng mà thôi

Cả đời ta đã vui

Sao còn nghe gió biển

Sao còn đi tìm kiếm

Lẽ thật của tử sinh

Ô hay lẽ thường tình

Kiếp cua còng vẫn thế

Mải mê lo lấp bể

Rồi lại tính rời non

Khi tất cả không còn

Thì hư không chẳng thật

Mây lang thang là thật?

Mây lang thang là hư?

Pháp diệu tám vạn tư

Cũng chỉ là giấc mộng

Mộng vô thực vô hư

Là lẽ thường chân thật…

                                 Cuội Già