Phật giáo và đời sống

Tự hỏi

Tát bà Nhã chân thường Chỗ nào mây vấn vương

 
Lang thang trong cõi mộng
Tìm diệu lý chân thường
Từng cao màu xanh nghắt
Mây trắng giăng vấn vương
Đàm thiền mênh mang đạo
Lý màu trải muôn phương
Ta là ai chưa tỏ
Bàn sừng thỏ lông rùa
Mộng – Vô thường – Huyễn mộng
Tát bà Nhã chân thường
Tát bà Nhã chân thường
Chỗ nào mây vấn vương“
Ra khỏi cửa toàn cỏ
Đâu chỗ ngươi đặt chân?
Vũ trụ đâu cũng mắt
Dấu thân ngươi chỗ nào?”
Đã đành thế gian mộng
Sao ngươi còn soi gương
Bóng trăng nơi đáy nước
Trăng chìm hay bóng chìm
                                    Aovu Cohan