Phật giáo Bình Phước, Tin tức & Sự kiện

Ban Giáo Dục Phật Giáo Tỉnh Bình Phước đồng hành cùng Dân Tộc trong sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023

      Hiền tài là nguyên khí quốc gia, vì lợi ích trăm năm trồng người,đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp giáo dục. Trong dịp lễ khai giảng niên khoá 22-23 Ban Giáo Dục Phật Giáo Tỉnh Bình Phước cùng tăng ni phật tử tặng 50 máy Laptop và 5000 cuốn tập cho các cháu là học sinh người đồng bào dân tộc vượt khó hiếu học tại các trường Điểu Ong, Đức Liễu, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Văn Trỗi và Kim Đồng trong huyện để động viên tinh thần các học sinh.

                                                                                                                                                                                                                            Aovu Cohan