Đức Bổn A Lan Nhã, Tin tức & Sự kiện

Lễ thế phát xuất gia – chùa Đức Bổn A Lan Nhã

 Con đi nhé! Mẹ Cha xin ở lại

Đoạn duyên đời, Con nối gót Như Lai

Học theo giáo pháp của Ngài

Mới mong thoát khỏi, trả vay nặng nề

     Với ý chí xuất gia tìm cầu đạo pháp, trải qua khoảng thời gian tập sự dưới mái già lam tại huyện nhà nay nhân lành đã trổ.

     Sáng ngày 27/12/2023 (nhằm ngày 15/11 Quý Mão) tại Chùa Đức Bổn A Lan Nhã Với sự đồng ý và chứng minh của TT Thích Đồng Tấn – viện chủ Tổ đình, chư Tăng, Phật tử và gia đình thân hữu đã diễn ra buổi lễ xuất gia cho các giới tử ngõ hầu phát tâm tu tập trở thành một Thích tử Thiền môn tiến bước trên con đường xiển dương Phật pháp.

Lễ xuất gia là buỗi lễ mang ý nghĩa cao cả khi các Phật tử sau thời gian rèn luyện, thực tập tại tổ đình đã cảm mến phạm hạnh của các thầy, từ đó phát khởi tín tâm xin làm đệ tử và thế phát xuất gia, chính thức trở thành môn đồ của chúng A Lan Nhã.

      Buổi lễ cũng đánh dấu bước ngoặt thay đổi lớn trong cuộc đời tu hành, cạo bỏ râu tóc, mặc áo nâu sòng, thượng cầu Phật đạo hạ hoá chúng sanh.

     Sau nghi thức bạch tổ và sái tịnh các chú đã được Thượng toạ  viện chủ tổ đình thế phát, chính thức trở thành đệ tử xuất gia dự trong hàng Tăng bảo.

Tin,Ảnh TK Đức Thành …/..✍🏻