Đức Bổn A Lan Nhã, Tin tức & Sự kiện

Tổ Đình A Lan Nhã Thiết Lễ Trai Tăng Vía Bồ Tát Địa Tạng Vương

       Hôm nay ngày 28/07/năm Quý Mão; Tổ Đình Đức Bổn A Lan Nhã kiền thỉnh mười phương Tôn Chúng Tăng Gìa quang lâm Tổ Đình để chứng minh buổi lễ cúng dường Trai Tăng nhân ngày lễ vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, tham dự buổi lể gồm:

       Hòa Thượng đạo hiệu  Thích Đồng Tấn; Trưởng tông phong A Lan Nhã, phó BTS – Trưởng Ban Giáo Dục Phật giáo tỉnh Bình Phước, trưởng ban Phật giáo huyện Bù Đăng đệ nhất chứng minh 

     Thượng Tọa đạo hiệu Thích Nguyên Tú; Trưởng Ban Hoằng Pháp Phật Giáo Tỉnh Bình Phước, Trưởng BTS Phật Giáo huyện Hớn Quản.

       Đại Đức đạo hiệu Thích Tâm Đăng; trưởng ban thông tin truyền thông Phật giáo tỉnh Bình Phước, trưởng BTS Phật Giáo tỉnh Bình Phước, cùng với Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni chúng môn nhơn Tổ Đình Đức Bổn A Lan Nhã. 

     Chủ lễ Đại Đức Thích Đức Hạnh đại diện quý thiện nam tín – nữ Phật Tử tác bạch cúng dường Chư Tôn Tịnh Đức.

       Đáp từ của Thượng Tọa đạo hiệu Thích Nguyên Tú, đãi lao Chư Tôn tịnh đức ban đạo từ và chúc phúc chư Tôn Đức và quý thiện nam – tín nữ, buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và thanh tịnh như pháp, với sự tham dự chứng minh của 12 vị Chư Tôn đức Tăng và 9 vị Chư Tôn đức Ni, và hơn 70 vị chúng tín đồ Phật Tử.

        Kết thúc buổi lễ trong sự hoan hỷ thanh tịnh, của toàn thể hội chúng đạo tràng. 

                              Ảnh và bài: Tỳ Kheo Thích Đức Thành