Đức Bổn A Lan Nhã, Tin tức & Sự kiện

Lễ chánh kỵ cố thân phụ Hoà Thượng viện chủ Tịnh Thất Huyền Trang

Công cha núi cả sánh nào

Bể sâu đức mẹ biết sao đo lường

Dù cho bão táp nhiều phương

Cũng không trả hết công ơn song đường

     Trong đạo Phật, vấn đề hiếu đạo được đề cập rất nhiều trong kinh tạng như: Kinh Trường Bộ, Kinh A Hàm, Kinh Báo Ân, Kinh Vu Lan Bồn….Qua đó, có thể thấy, tri ân và báo ân cha mẹ là vấn đề vô cùng quan trọng, là một trong bốn ân nặng mà mỗi ai trong chúng ta  phải luôn tâm niệm và khắc ghi.

     Với tinh thần đó sáng 17/11 Quý Mão, TT Thích Đồng Tấn hướng dẫn Tăng – Ni tứ chúng đạo tràngtổ đình Đức Bổn A Lan Nhã vân tập về tịnh thất Huyền Trang, Phường Linh Trung,Tp Thủ Đức, đảnhlễ Trưởng Lão HT viện chủ đồng thời thiết lễ kỳ siêu chánh kỵ cố thân phụ của ngài.

     Đến với buổi lễ đại chúng đã thành tâm cầu nguyện gủi trọn niềm hiếu đạo, tri ân báo ân, diễn ra trong bối cảnh trang nghiêm như pháp.

 

Tin,Ảnh TK Đức Thành …/..✍🏻