Đức Bổn A Lan Nhã, Tin tức & Sự kiện

Khoá tu đầu xuân Giáp Thìn tại tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã

     Khoá tu đầu xuân Giáp Thìn tại tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã

          Trong kinh Lăng nghiêm có đoạn :

     …Sơn môn trấn tịnh tuyệt phi ngưu

         Đàn tín quy y tăng phước huệ…

     Sáng nay ngày 28/02/2024 nhằm ngày 19 tháng giêng Giáp Thìn tại tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã, thôn 3 xã Đức Liễu. Theo thông lệ hằng năm Tăng Ni tứ chúng đã vân tập bắt đầu nhập khoá tu đầu xuân.

     Tại khoá tu toàn thể đại chúng trang nghiêm chánh niệm nhất tâm trì tụng Đại Bi Đà La Ni. Được biết đây là khoá tu đầu tiên trong năm. Qua lời nghiêm huấn sách tấn đại chúng trên bước đường tu tập của Ân sư – viện chủ tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã.

một số hình ảnh ghi nhận.

Tin,Ảnh TK Đức Thành ban TTTT PG tỉnh.