5 nhân duyên hội đủ để Đức Phật giáng sinh vào thế giới này

 Năm Nhân Duyên Hội Tụ Đủ Để Đức Phật Ra Đời       Khi còn là một Bồ Tát ở cung trời Đâu Suất, Đức Phật đã quán sát và thấy được sự hội tụ đầy đủ năm nhân duyên cần thiết để Ngài giáng sinh vào cõi Ta bà. Đó là thời điểm […]

TỤNG KINH CỨU TOÀN THÀNH

   Triều Tấn, đất Bình Nguyên có ông Lưu Đô, làng của ông ở có hơn một nghìn nóc nhà đều phụng Phật pháp, thường cúng dường Tăng Ni. Gặp lúc xứ Bắc Lỗ có nhiều người trốn vào trong thành ông Lưu. Chúa xứ Bắc Lỗ giận lắm sắp sửa giết hết cả thành. […]

Quả báo của nghiệp

  Quả báo của nghiệp     GN – Con người có phải thọ lãnh nghiệp quả của tất cả nghiệp nhân trong quá khứ? Có phải gieo bao nhiêu hạt giống thì quả sẽ trổ bấy nhiêu? Thật sai lầm khi cho rằng con người phải nhận chịu tất cả nghiệp quả của những […]

Bình Phước: Chùa Đức Bổn A Lan Nhã tổ chức Vu Lan, dâng hương đền thờ Bác Hồ

PSO – Sáng ngày 8/9/2020 (nhằm ngày 21/7 ÂL), tại chùa Đức Bổn A Lan Nhã (xã Đức Liễu – Bù Đăng), Ban trụ trì chùa Đức Bổn A Lan Nhã tổ chức đại lễ Vu Lan và lễ giỗ lần thứ 51 của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo phong tục truyền thống của dân tộc […]

Sinh Hoạt Hè Của Các Cháu Thiếu Nhi

 Khi tham gia khóa Sinh Hoạt  mùa hè, các em sẽ được rèn luyện tính tự lập, bảo vệ môi trường sống xung quanh, biết bảo vệ người yếu, kính trên nhường dưới,  kỉ luật với thời khóa biểu khoa học tốt cho sức khỏe, tu tập hành trì.      KHÓA SINH HOẠT HÈ TẠI […]

BTS-GHPGVN Huyện Bù Đăng Họp Định Kỳ

  Trên tinh thần Kỷ Cương – Trách Nhiệm – Đoàn Kết – Phát Triển gìn giữ nếp sống Lục Hoà. GHPGVN huyện Bù Đăng với tâm nguyện Đem Đạo Vào Đời – Hướng Đời Vào Đạo. Bằng hạnh nguyện Vô Ngã Nhập Thế nhằm mục đích nâng cao đời sống tu tập của Chúng […]

Về Việc Thành Lập Đơn Vị Phật Giáo Cơ Sở

   Vừa qua văn phòng BTS  đã nhận được hồ sơ của Ông Bùi Thanh Hương ở Xã Đăng Hà xin thành lập đơn vị Phật Giáo cơ sở, thể theo nguyện vọng bà con Xã Đăng Hà. Trình Tự- Thủ Tục: pháp nhân, pháp lý cũng như phương hướng thành lập.   Căn cứ […]