Lễ chánh kỵ cố thân phụ Hoà Thượng viện chủ Tịnh Thất Huyền Trang

Lễ chánh kỵ cố thân phụ Hoà Thượng viện chủ Tịnh Thất Huyền Trang

Công cha núi cả sánh nào Bể sâu đức mẹ biết sao đo lường Dù cho bão táp nhiều phương Cũng không trả hết công ơn song đường      Trong đạo Phật, vấn đề hiếu đạo được đề cập rất nhiều trong kinh tạng như: Kinh Trường Bộ, Kinh A Hàm, Kinh Báo Ân, […]