Khoá tu đầu xuân Giáp Thìn tại tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã

Khoá tu đầu xuân Giáp Thìn tại tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã

     Khoá tu đầu xuân Giáp Thìn tại tổ đình Đức Bổn A Lan Nhã           Trong kinh Lăng nghiêm có đoạn :      …Sơn môn trấn tịnh tuyệt phi ngưu          Đàn tín quy y tăng phước huệ…      Sáng nay ngày 28/02/2024 nhằm […]