Đức Bổn A Lan Nhã

Cảm nhận về đại lễ quy y

Tôi đã có những ngày đáng nhớ với rừng cao su bạt ngàn, với con đường đất đỏ,với những gì thân thương ở miền đất ấy. Hình ảnh chương trình ” đại lễ quy y cho đồng bào dân tộc tỉnh Bình Phước” Tôi may mắn được biết về chương trình Đại lễ Quy y […]