Vu Lan Đức Bổn

Lễ Hội Tri Ân và Báo Ân Phật Lịch 2566

 “ Ẩm Hà Tư Nguyên” là nét đẹp truyền thống nhân văn ngàn đời của Dân Tộc, hiếu hạnh là nếp sống văn hoá trong tâm hồn mỗi người con Việt Nam. “ Như ước hẹn cùng nhau từ kiếp trước, Lễ Vu Lan Hiếu Hội – Báo Thâm Ân, Giữa miền Đông Đất Đỏ […]